banner vietcomtoday.com

VIETCOM PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ẢNH “CHÚNG MÌNH NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ”

    Chào mừng Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Vietcom tổ chức cuộc thi ảnh đẹp “CHÚNG MÌNH NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ”, dành riêng cho tất cả đội ngũ giáo viên và thực tập sinh tại Công ty. Thời gian gửi ảnh bắt đầu vào ngày 25/5/2020.