banner vietcomtoday.com

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

  Ngày đăng: 23/11/19 08:04

TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG HOT THÁNG 12/2019 CỦA CÔNG TY VIETCOM

  Trong tháng 12/2019, Vietcom liên tục thi tuyển các đơn hàng với số lượng thi tuyển lớn, môi trường làm việc tốt và thu nhập cao.

Danh sách các đơn hàng thi tuyển trong tháng 12 của Vietcom:

1. Đơn hàng: Sản xuất bánh mì

 • Số lượng: 5 nữ
 • Độ tuổi: 18-30
 • Địa điểm làm việc: Osaka 
 • Ngày phỏng vấn: 1/12

2. Đơn hàng:Nhặt, kiểm tra trứng gà

 • Số lượng: 6 nam
 • Độ tuổi: 18-27 tuổi
 • Địa điểm làm việc:Chiba
 • Ngày thi tuyển: 4/12

3. Đơn hàng: Sơn kim loại cầu đường

 • Số lượng: 3 nam
 • Độ tuổi: 18-32 tuổi
 • Địa điểm làm việc:Ibaraki
 • Ngày phỏng vấn: 7/12

4. Đơn hàng: Sơn xây dựng

 • Số lượng: 1 nam
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Địa điểm làm việc:Tokyo
 • Ngày phỏng vấn: 8/12

5. Đơn hàng: Thủy sản không gia nhiệt

 • Số lượng: 3 nam
 • Độ tuổi: 20-30
 • Địa điểm làm việc: Hyogo
 • Ngày phỏng vấn: 9/12

6. Đơn hàng Chế biến thủy sản gia nhiệt

 • Số lượng: 2 nữ
 • Độ tuổi: 20-30 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Hyogo
 • Ngày phỏng vấn: 9/12

7. Đơn hàng: Chế biến khẩu phần ăn trong bệnh viện, viện dưỡng lão

 • Số lượng: 88 nữ
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Saitama + Nagoya + Kyoto
 • Ngày phỏng vấn: 9/12

8. Đơn hàng: Chế biến thủy sản

 • Số lượng: 2 nam + 4 nữ
 • Độ tuổi: 18-32 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Chiba
 • Ngày phỏng vấn: 11/12

9. Đơn hàng: Chế biến thực phẩm y tế

 • Số lượng: 41 nữ
 • Độ tuổi: 19-27 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Saitama + Nagoya + Kyoto
 • Ngày phỏng vấn: 11/12

10. Đơn hàng: Chế biến khẩu phần ăn trong bệnh viện, viện dưỡng lão

 • Số lượng: 20 nữ
 • Độ tuổi: 20-30 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Kanagawa
 • Ngày phỏng vấn: 18/12

11. Đơn hàng: Hàn tay

 • Số lượng: 2 nam
 • Độ tuổi: 20-30 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Kanagawa
 • Ngày phỏng vấn: 21/12

12. Đơn hàng: Hàn tay

 • Số lượng: 1 nam
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Fukuoka
 • Ngày phỏng vấn: 21/12


Tư vấn trực tuyến

  Hotline: 0989 25 51 51

Thống kê

Tổng truy cập

572.993

Đang xem

15

  Phản hổi - Đánh giá