banner vietcomtoday.com

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

  Ngày đăng: 24/10/2019 13:29

TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG HOT THÁNG 11/2019 CỦA CÔNG TY VIETCOM

  Trong tháng 11/2019, Vietcom liên tục thi tuyển các đơn hàng với số lượng thi tuyển lớn, môi trường làm việc tốt và thu nhập cao.

Danh sách các đơn hàng thi tuyển trong tháng 11 của Vietcom:

1. Đơn hàng: thi công Mộc XD

 • Số lượng: 2 nam
 • Độ tuổi: 18-25
 • Địa điểm làm việc: Saitama
 • Ngày phỏng vấn: 7/11

2. Đơn hàng:Lắp đặt đường ống

 • Số lượng: 2 nam
 • Độ tuổi: 20-25 tuổi
 • Địa điểm làm việc:Tokyo
 • Ngày thi tuyển: 7/11

3. Đơn hàng: Lắp ráp thép XD

 • Số lượng: 2 nam
 • Độ tuổi: 20-27 tuổi
 • Địa điểm làm việc:Tokyo
 • Ngày phỏng vấn: 9/11

4. Đơn hàn Lắp đặt đường ống

 • Số lượng: 2 nam
 • Độ tuổi: 18-31 tuổi
 • Ngày phỏng vấn: 9/11

5. Đơn hàng Bảo trì ô tô

 • Số lượng: 2 nam
 • Độ tuổi: 18-28
 • Địa điểm làm việc: Saitama

6. Đơn hàng Chế biến thực phẩm y tế

 • Số lượng: 40 nữ
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Ngày phỏng vấn: 11/11

7. Đơn hàng Ốp tường

 • Số lượng: 3 nam
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Ngày phỏng vấn: 13/11

8. Đơn hàng Vệ sinh khách sạn

 • Số lượng: 2 nam + 2 nữ
 • Độ tuổi: 19-30 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Kagawa
 • Ngày phỏng vấn: 14/11

9. Đơn hàng Chế biến thực phẩm cơm hộp

 • Số lượng: 40 nữ
 • Độ tuổi: 20-30 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Tokyo
 • Ngày phỏng vấn: 15/11

10. Đơn hàng Chế tác đá

 • Số lượng: 1 nam
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Saitama
 • Ngày phỏng vấn: 16/11

11. Đơn hàng Thi công mộc XD

 • Số lượng: 3 nam
 • Độ tuổi: 18-22 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Saitama
 • Ngày phỏng vấn: 23/11

12. Đơn hàng Chế biến thực phẩm y tế

 • Số lượng: 64 nữ
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Ngày phỏng vấn: 25/11

13. Đơn hàng Máy công trình

 • Số lượng: 2 nam
 • Độ tuổi: 20-25 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Tokyo
 • Ngày phỏng vấn: 26/11

14. Đơn hàng Dập kim loại

 • Số lượng: 1 nam
 • Độ tuổi: 18-22 tuổi
 • Địa điểm làm việc: Saitama
 • Ngày phỏng vấn: 27/11

15. Đơn hàng Dập Kim loại

 • Số lượng: 1 nam
 • Độ tuổi: 18-22 tuổi
 • Địa điểm làm việc:Saitama
 • Ngày phỏng vấn: 28/11

Tư vấn trực tuyến

  Hotline: 0989 25 51 51

Thống kê

Tổng truy cập

576.082

Đang xem

10

  Phản hổi - Đánh giá