banner vietcomtoday.com

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

  Ngày đăng: 16/01/20 09:21

TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG HOT THÁNG 2/2020 CỦA CÔNG TY VIETCOM

  Trong tháng 2/2020, Vietcom liên tục thi tuyển các đơn hàng với số lượng thi tuyển lớn, môi trường làm việc tốt và thu nhập cao.

Đơn chế biến thực phẩm

 • Nữ
 • Số lượng tuyển: 60
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Tình trạng hôn nhân: Không yêu cấu
 • Ngày phỏng vấn: 20/2/2020
 • Nơi làm việc: Chiba

Kim loại tấm trong, ngoài

 • Số lượng: 6
 • Nam
 • Độ tuổi: 19-30 tuổi
 • Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
 • Nơi làm việc: Osaka
 • Ngày phỏng vấn: 21/2/2020

Trát tường

 • Nam
 • Độ tuổi: 18-25 tuổi
 • Số lượng: 6
 • Tìn trạng hôn nhân: không yêu cầu
 • Ngày phỏng vấn: 22/2/2020
 • Nơi làm việc: Hyogo

Sơn kim loại (cầu đường)

 • Số lượng: 9
 • Độ tuổi: 18-32 tuổi
 • Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu
 • Nơi làm việc: Ibaraki
 • Ngày phỏng vấn: 29/2/2020

Lắp ráp thép xây dựng

 • Nam
 • Độ tuổi: 18-28 tuổi
 • Số lượng: 6
 • Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu
 • Nơi làm việc: Kanagawa
 • Ngày phỏng vấn: 22/12/2020

Thi công máy công trình

 • Số lượng: 9
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu
 • Nơi làm việc: Kanagawa
 • Ngày thi tuyển: 22/2/2020

Gia công dập kim loại

 • Nam
 • Tuổi: 19 – 28 tuổi
 • Số lượng: 6
 • Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
 • Nơi làm việc: Kagawa
 • Ngày thi tuyển: 22/2/2020

Trát tường

 • Nam
 • Độ tuổi: 18-28 tuổi
 • Yêu cầu: Thuận tay phải
 • Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
 • Nơi làm việc: Saitama
 • Ngày thi tuyển: 22/2/2020

Ghép cốp pha

 • Nam
 • Số lượng: 9
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
 • Nơi làm việc: Ehime
 • Ngày phỏng vấn: 22/2/2020

Mộc xây dựng

 • Nam
 • Số lượng: 6
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
 • Nơi làm việc: Kanagawa
 • Ngày thi tuyển: 22/2/2020

Hàn tay

 • Nam
 • Số lượng: 9
 • Độ tuổi: 19-30 tuổi
 • Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
 • Ngày thi tuyển: 24/2/2020

Lắp đặt đường ống

 • Nam
 • Số lượng: 6
 • Độ tuổi: 18-30 tuổi
 • Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
 • Nơi làm việc: Aichi
 • Ngày thi tuyển: 24/2/2020

Chế biến thực phẩm y tế

 • Nữ
 • Số lượng: 42
 • Độ tuổi: 18-29 tuổi
 • Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
 • Nơi làm việc: Tokyo
 • Ngày thi tuyển: 26/2/2020

 

 

Tư vấn trực tuyến

  Hotline: 0989 25 51 51

Thống kê

Tổng truy cập

602.857

Đang xem

20

  Phản hổi - Đánh giá